GRUP DE PROMOCIÓ I DEFENSA DELS DRETS HUMANS I DELS DRETS DELS POBLES - ESGLÉSIA I PAÍS

Informació d'entitats compromoses amb la fe i el país: Grup Sant Jordi de promoció i defensa dels Drets Humans, Lliga Espiritual Mare de Déu de Montserrat...

dissabte, 16 de novembre del 2013

Podem aixecar l’alçada moral del país?

VENT DE CARA: Podem aixecar l’alçada moral del país?: El dissabte 9 de novembre es va celebrar l’ IX Jornada del Grup Sant Jordi de Promoció i Defensa dels Drets Humans i dels Equips de Past...

dissabte, 2 de novembre del 2013

Mobilització eclesial pel Dret a decidir (Recull de premsa)

Catalunya Radio
Entrevista a Eduard Ibañez - 30.10.2013

Catalunya Religió: 

El Matí digital: