GRUP DE PROMOCIÓ I DEFENSA DELS DRETS HUMANS I DELS DRETS DELS POBLES - ESGLÉSIA I PAÍS

Informació d'entitats compromoses amb la fe i el país: Grup Sant Jordi de promoció i defensa dels Drets Humans, Lliga Espiritual Mare de Déu de Montserrat...

diumenge, 8 d’agost del 2021

Celebració Temps de la Creació 2021: Una casa per a tothom? Renovant l'Oikos de Déu

 El Grup Sant Jordi i la Lliga espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, com a entitats membres de la Xarxa Laudato si', us conviden a la celebració ecumènica del Temps de la Creació:

Diumenge, 3 d'octubre de 2021 a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.