GRUP DE PROMOCIÓ I DEFENSA DELS DRETS HUMANS I DELS DRETS DELS POBLES - ESGLÉSIA I PAÍS

Informació d'entitats compromoses amb la fe i el país: Grup Sant Jordi de promoció i defensa dels Drets Humans, Lliga Espiritual Mare de Déu de Montserrat...

divendres, 27 de gener del 2017

Marcel·lí Joan i Carles Armengol parlen del Grup Sant Jordi

Marcel·lí Joan i Carles Armengol parlen del Grup S...: Marcel·lí Joan i Carles Armengol : Mireia Rourera entrevista Marcel·lí Joan i Carles Armengol, membres del Grup Sant Jordi, grup cristià de ...