GRUP DE PROMOCIÓ I DEFENSA DELS DRETS HUMANS I DELS DRETS DELS POBLES - ESGLÉSIA I PAÍS

Informació d'entitats compromoses amb la fe i el país: Grup Sant Jordi de promoció i defensa dels Drets Humans, Lliga Espiritual Mare de Déu de Montserrat...

dijous, 20 d’agost del 2020

Temps de la Creació

El Grup Sant Jordi i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat anuncien la seva participació en el Temps de la Creació, al costat de milers de cristians de tot el món en aquesta celebració transformadora que anima tots els cristians a tenir cura de la nostra casa comuna.

Com a socis d'aquesta iniciativa global, t'animem a ser part d'aquesta celebració ecumènica i registrar-te ara en el Temps de la Creació.

El Temps de la Creació és un temps per renovar junts la nostra relació amb el nostre Creador i tota la creació a través del penediment, la reparació i el goig. Aquest temps anual, que va des del primer de setembre fins al 4 d'octubre, és l'ocasió per connectar amb el nostre Creador a un nivell més profund i voluntari.

Història del Temps de la Creació

Durant dècades, els cristians de tot el món s'han reconciliat amb el Creador durant aquest temps anual.

El 1989, el patriarca ecumènic Dimitrios I dels ortodoxos, va establir el primer de setembre com la jornada de pregària per la creació. De fet, l'any de l'església ortodoxa comença aquest dia amb una commemoració de com Déu va crear el món.

Des de llavors, anglicans, luterans, evangèlics i cristians reformats han acollit aquest temps com a part del seu calendari anual.

El Papa Francesc va fer oficial la benvinguda de l'Església Catòlica al Temps de la Creació el 2015. El Papa va convidar a tots els catòlics a participar en aquesta iniciativa ecumènica amb aquestes paraules: "Aquest és el temps per habituar-nos de nou a resar immersos en la natura, per reflexionar sobre el nostre estil de vida, per emprendre accions profètiques que orientin el planeta a la vida, en comptes de conduir-lo a la mort"

Aquí pots trobar més informació sobre la història del Temps de la Creació.

Enfocament del Temps de la Creació

Durant el Temps de la Creació ens unim als nostres germans i germanes de la família ecumènica en oració i acció per la nostra casa comuna.

Aquest any, enmig de les crisis que han sacsejat el nostre món, hem comprès la urgent necessitat de curar les nostres relacions amb la creació i entre nosaltres. 

Des del primer de setembre al 4 d'octubre, entrarem en un temps de restauració i esperança, un jubileu per a la nostra Terra, que requereix formes radicalment noves de viure amb la creació.

Dates importants

El Temps comença el primer de setembre, amb la Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la Creació, i acaba el 4 d'octubre, a la Festa de Sant Francesc d'Assís, el sant patró de l'ecologia estimat per moltes denominacions cristianes. Al llarg d'aquest mes de celebració, els cristians de tot el món s'uniran per reparar i restaurar els llaços que ens curen.

Líders cristians de tot el món ens conviden a participar en el Temps de la Creació. Uneix-te a la família cristiana mundial registrant aquí la teva participació.

dilluns, 3 d’agost del 2020

Activitats Grup Sant Jordi

Jornada Sant Jordi 

El Grup Sant Jordi, junt a les altres entitats convocants, hem valorat les perspectives de cara a la tradicional jornada Sant Jordi de novembre.

La situació de la pandèmia per bé que vagin les coses ens obligaria a alterar la dinàmica de la jornada en us aspecte que considerem fonamental. Tant en el dinar com la pausa del matí, en cas de poder realitzar-se, caldria que es fessin amb unes distàncies de seguretat que trencarien del tot el seu sentit relacions i d’intercanvi.

Aquest i altres inconvenients organitzatius i de limitació d’aforament són problemàtics i poden encarir els costos. A més tenim la incertesa de l’evolució de la pandèmia amb moltes probabilitats que el novembre no estiguem pas millor que ara. També cal tenir present que una part important del públic no està avesat a l’ús de tecnologies que permetessin una dinàmica virtual. Malgrat es puguin mantenir altres activitats, les característiques de la Jornada Sant Jordi la fan ara inviable. Per tant hem decidit suspendre’n aquesta edició 2020.

Altres activitats

Això no implicaria la paralització del Grup ni d’altres convocatòries, si les condicions permeten mantenir-les.

Per ara, n’hi programades aquestes:

Missa de l’11 de setembre, a les 10 h a Santa Maria del Mar, organitzada per la Lliga de Montserrat a la que el Grup s’adhereix i també convoca.

Pregària ecumènica per la creació: 30 de setembre a les 19 h al temple de la Parròquia de Betlem. Promoguda per diverses entitats i que també té l’adhesió del Grup.

Funeral pel nostre antic president Josep Vaquer, el 24 d’octubre a les 11 a l’església dels Josepets.

Si poden portar-se a terme ja en donarem més detalls.