GRUP DE PROMOCIÓ I DEFENSA DELS DRETS HUMANS I DELS DRETS DELS POBLES - ESGLÉSIA I PAÍS

Informació d'entitats compromoses amb la fe i el país: Grup Sant Jordi de promoció i defensa dels Drets Humans, Lliga Espiritual Mare de Déu de Montserrat...

dilluns, 3 d’agost del 2020

Activitats Grup Sant Jordi

Jornada Sant Jordi 

El Grup Sant Jordi, junt a les altres entitats convocants, hem valorat les perspectives de cara a la tradicional jornada Sant Jordi de novembre.

La situació de la pandèmia per bé que vagin les coses ens obligaria a alterar la dinàmica de la jornada en us aspecte que considerem fonamental. Tant en el dinar com la pausa del matí, en cas de poder realitzar-se, caldria que es fessin amb unes distàncies de seguretat que trencarien del tot el seu sentit relacions i d’intercanvi.

Aquest i altres inconvenients organitzatius i de limitació d’aforament són problemàtics i poden encarir els costos. A més tenim la incertesa de l’evolució de la pandèmia amb moltes probabilitats que el novembre no estiguem pas millor que ara. També cal tenir present que una part important del públic no està avesat a l’ús de tecnologies que permetessin una dinàmica virtual. Malgrat es puguin mantenir altres activitats, les característiques de la Jornada Sant Jordi la fan ara inviable. Per tant hem decidit suspendre’n aquesta edició 2020.

Altres activitats

Això no implicaria la paralització del Grup ni d’altres convocatòries, si les condicions permeten mantenir-les.

Per ara, n’hi programades aquestes:

Missa de l’11 de setembre, a les 10 h a Santa Maria del Mar, organitzada per la Lliga de Montserrat a la que el Grup s’adhereix i també convoca.

Pregària ecumènica per la creació: 30 de setembre a les 19 h al temple de la Parròquia de Betlem. Promoguda per diverses entitats i que també té l’adhesió del Grup.

Funeral pel nostre antic president Josep Vaquer, el 24 d’octubre a les 11 a l’església dels Josepets.

Si poden portar-se a terme ja en donarem més detalls.

1 comentari:

  1. Fer història viva és mirar enrere per projectar-nos endavant, amb les figures que ens han precedit i ens motiven a buscar el millor pel nostre món, pel nostre país, sota l'empara de la Mare de Déu, la mostra Bona MARE.

    ResponElimina